blerbėti

blerbėti
1 blerbė́ti, blérba, -ė́jo 1. intr., tr. Grg kalbėti nesuprantama kalba, nesuprantamai: Žydai blérba, t. y. daug šneka J. Ans blérba nežinia ką Kv. | refl.: Šalip jo atklajūnas blerbasi svetima kalba LzP.plepėti: Blerbė́jo kaip seni ratai, bet nieko gero nepasakė Škn. Mes blérbam, neduodam mokytis Krkl. 2. intr. plepsėti (verdant): Košė, šiupinys tavo blérba katile, t. y. verda J. 3. intr. barbėti (apie kiaušinį): Tas kiaušinis blérba, su tokiuo nieko neišmuši Pbs.drebėti: Stiklas [lango] blerba atkakliai beldžiantis . \ blerbėti; išblerbėti; pablerbėti; priblerbėti; sublerbėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • blerbėti — vksm. Lángo rėmai išklẽrę, sti̇̀klas blérba …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • blerbėti — 2 blerbėti, ėja, ėjo intr., blerbėti, ėja, ėjo varvėti, dribti: Žvakė degdama blerbėte apiblerbėjo blerbalais J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apiblerbėti — 2 apiblerbėti intr. apšalti, apiburbėti: Par atdrėkį nutirpo apiblerbėję langai Up. [Vandens malūno] viskas apblerbėję, sukibę lyg į pasaką Klp. blerbėti; apiblerbėti; išblerbėti; nublerbėti; sublerbėti; užblerbėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • blerbsėti — blerbsėti, blerbsi, ėjo intr. terškėti, blerbėti: Blerbsi blerbsi tas radijas Gs. ^ Blerbsi kaip sudužęs puodas Ldk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • blerbėjimas — 1 blerbėjimas sm. (1) Grg → 1 blerbėti 1: Vietoje žodžių iš jo lūpų ėjo kaži koks blerbėjimas LzP …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • blerbėjimas — 2 blerbėjimas sm. (1) → 2 blerbėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • branksėti — branksėti, branksi (brañksi), ėjo 1. intr. kietam daiktui atsimušti į ką, bildėti, kaukšėti: Kažkas yr negero toj mašinoj, kad kažkur vis branksi ir branksi Žvr. Žiūrėk, kad nebranksėtų [branktas į rodiklį], pasibaidys arklys! Klvr. ║ tr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • glergėti — glergėti, glerga (gler̃ga Kp), ėjo intr. 1. blerbėti, parpsėti: Verėnas, kopūstai tiršti glerga, sagone virdamos (virdami) J. Šnarpštyk nosį, kad neglergėtum J. Jo gerklėje kažin kas gurgė ir glergėjo sp. O kiek glergėjo vaistai, kol nubėgo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išblerbėti — 1 išblerbėti intr. su triukšmu išvažiuoti: Da ankstie anie visi išblerbėjo Kv. blerbėti; išblerbėti; pablerbėti; priblerbėti; sublerbėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išblerbėti — 2 išblerbėti intr. 1. išdidėti, išaugti: Išblerbėjai į didžiausį vyrą Šll. 2. išplerpti, ištižti: Visas išblerbėjęs, pakvakęs, ar jau ir amžinai gerąs Klp. blerbėti; apiblerbėti; išblerbėti; nublerbėti; sublerbėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”